ตารางเบอร์ชุดฟรีใหม่

ตารางเบอร์ชุดฟรีใหม่

ตารางเบอร์ชุดฟรีใหม่:ตารางเบอร์ชุดฟรีแนะนำเกม:ตารางเบอร์ชุดฟรีเป็นเกมการจัดการสถานการณ์จำลองแบบสบายๆในเกมนี้ผู้เล่นจะพยายามวางแผนและจัดการสวนสัตว์เพื่อให้สวนสัตว์สามารถวิ่งได้ดีขึ้นและมีนักท่องเที่ย